Home

QualiTag quality assurance in animal management

+32 (0)476 325 444

Kwaliteitsondersteuning professioneel dierenbeheer

Onafhankelijk adviesbureau voor het welzijn bij dieren

Een zorgsysteem streeft naar de continue verbetering van uw onderneming of vereniging. Het helpt u een structuur te volgen zodat de kernelementen van uw onderneming niet vergeten worden. Bij QualiTag hebben we al enkele jaren ervaring met het "bouwen" van dergelijk systeem. Daarenboven maken we het op maat van uw onderneming.

Een eigen kwaliteitslabel is een "must have" om uw onderneming kwalitatief te presenteren aan uw bestaand en toekomstig klantenpotentieel. Het geeft vertrouwen op de economische markt en zorgt voor een correcte registratie van uw wettelijke verplichtingen.

 

Een QualiTag zorgsysteem: mensen weten waarom uw onderneming te vertrouwen is.

INVENTARISATIE VAN TAKEN EN PROCESSEN

 

Bijstand, ontwerp en beheer van uw werkmethodes zodat kwaliteitselementen geïntegreerd kunnen worden

RISICOBEHEER

 

 

 

 

Inschatting van de risico's van uw taken en processen om schade in uw organisatie te voorkomen. Wij leveren bijstand voor de opmaak van de wettelijk verplichte risicoanalyse

REGISTRATIE & DOCUMENTATIE

 

 

 

Uw organisatie op papier. Heeft u aan alles gedacht en kan opvolging voorzien worden?

Een wettelijke verplichting en het instrument waar inspectie naar zal vragen. Wij leveren bijstand.

EVALUATIE - AUDIT & INSPECTIE

 

 

 

Kritisch uw eigen processen en werkmethodes durven doorlichten. Het geeft u ruimte en tijd om bij te sturen zodat een inspectie vlekkenloos verloopt.

Hondenpension, dierenasiel, hondenkweker, dieren-oppasdienst, gedragstherapeut, dierenspeciaalzaak, etc. Iedere eigenaar die beroepsmatig werkt met dieren heeft baat bij een kwaliteitssysteem waarbij dieren betrokken zijn. Onze consultants zijn experten in hun vak, genoten de opleiding tot preventieadviseur en zijn deskundigen inzake (dieren)welzijnswetgeving. QualiTag streeft er naar om haar klanten bij te staan in het behalen van hun eigen kwaliteitslabel. Dergelijk engagement vraagt discipline, vertrouwen en discretie. Kernelementen waarmee QualiTag steeds een tevreden klantenpubliek blijft behouden.

 

Samen plannen

 

Bij de opmaak van een systeem, dient de scope eerst en vooral door beide partijen begrepen te zijn. Samen bekijken we de structuur en werken we timings uit.

Alles documenteren

 

Tijdens de eerste fase, dienen we de actuele staat van uw organisatie te begrijpen. We documenteren en inventariseren zoveel mogelijk processen.

Risk Management

 

We gaan alle risico's samen in kaart brengen. Na deze oefening denken we samen aan maatregelen om deze risico's te voorkomen in de toekomst.

Time Management

 

Doelstellingen bereiken in een aannemelijk tijdskader. De uitvoering van de te nemen maatregelen kan tijd in beslag nemen. Afhankelijk van uw aantal processen en de gevonden risico's, maken we de doelstellingen S.M.A.R.T

Weergave van de resultaten

 

We bekijken wat er gedaan werd en wat er nog te doen valt om uw zorgsysteem volledig geïntegreerd te krijgen in uw organisatie.

Beoordeling en opvolging

 

Terwijl we u steeds assisteerden in de opbouw van uw eigen systeem, moeten we afstand durven nemen om uw organisatie na enige tijd terug te auditen.

Dit is belangrijk om u tijdig bij te sturen zodat het behalen van het label makkelijker verloopt en inspectie geen inbreuken hoeft vast te stellen.

Copyright © All Rights Reserved

WERKGEBIED

Met een uitvalsbasis in de Provincie Antwerpen, assisteren we onze klanten over heel Vlaanderen

 

+32 (0) 476 32 54 44

info@qualitag.be